Cardiofront Logo
Jafib Logo
St. Jude Medical

April 27th, 2017
Submit Manuscript
AF Literature Database
Search Knowledgebase by
Author Last name starts with
B. Weijs(4)Ayman A. Hussein, MD(3)Asirvatham Samuel J SJ(3)
Alan S. Go, MD(3)Charlotte Eitel, MD(3)Antonio Hernández-Madrid(2)
Christian Sohns(2)Bengt Zöller(2)Badger Troy J TJ(2)
Charlotte Eitel(2)Blanke Philipp P(2)Anné Wim W(2)
Chamberlain AM(2)Berenfeld Omer O(2)Caputo M(2)
Chao TF(2)Chen Peng-Sheng PS(2)Andrade JG(2)
Akira Fukui, MD(2)Albert Nancy M NM(2)Ajay K Jain(2)
Cook G Elliott GE(2)Botto GL(2)Casella M(2)
Bokeriia L A LA(2)Bikou O(1)Bart Maesen, MD(1)
Belluzzi Fabio F(1)Cho In Jeong IJ(1)Bacal F F(1)
Christiansen Christine Benn CB(1)Antzelevitch Charles C(1)Aistrup GL(1)
Chern-En Chiang(1)Body Simon C SC(1)Chikwe Joanna J(1)
Bevilacqua Stefano S(1)Casaclang-Verzosa Grace G(1)Bussey Henry H(1)
Chou Che-Yi CY(1)Coralie Blanche(1)Ambăruş V V(1)
Brembilla-Perrot B B(1)Abed Amr Al AA(1)Arribas Fernando F(1)
Altmann David R DR(1)Alboni Paolo P(1)Christopher McGann, MD(1)
Bittner A(1)Atul Verma, MD(1)
Literature Related to Lin Y. Chen, MD [Author]
[1] 2 3 4 5 [>] [>>]
[Relationship between atrial fibroblast proliferation/fibrosis and atrial fibrillation in patients with rheumatic heart disease]
Authors : Lin Ya-Zhou YZ; Cai Jin-Ming JM; Chen Lin L; Yang Zhi-Ping ZP; Zhang Jian-Cheng JC; Wu Wei W; Ke Dan D; Xu Chun-Xuan CX;
Affiliation : Department of Cardiology, Fujian Provincial Hospital, Fujian Provincial Research Institute of Cardiovascular Diseases, Fuzhou 350001, China. asialin@sina.com
Journal : Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Incidence and risk factors of stroke in patients with nonvalvular atrial fibrillation in Haikou]
Authors : Zeng Min M; Wu Zhi-Yong ZY; Zheng Yin Y; Chen Juan J; Feng Guang-Qiu GQ; Fu Xiu-Hong XH;
Affiliation : Medical Rehabilitation Center, Hainan Provincial People's Hospital, Haikou, China.
Journal : Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Associations of the genetic polymorphisms in CYP11B2 gene with nonfamilial structural atrial fibrillation]
Authors : Cao Fei-fei FF; Chen Xing-dong XD; Wang Qun-shan QS; Li Lei L; Wang Xiao-feng XF; Lu Ming M; Jin Li L;
Affiliation : Clinical Epidemiology Unit, Qilu Hospital of Shandong University, Jinan 250012, China.
Journal : Zhonghua Liu Xing Bing Xue Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
A comparison of atrial arrhythmias after heart or double-lung transplantation at a single center: insights into the mechanism of post-operative atrial fibrillation.
Authors : Dizon José M JM; Chen Kimberly K; Bacchetta Matthew M; Argenziano Michael M; Mancini Donna D; Biviano Angelo A; Sonett Joshua J; Garan Hasan H;
Affiliation : Department of Medicine, Columbia Presbyterian Medical Center, New York, New York, USA. jmd11@columbia.edu
Journal : J. Am. Coll. Cardiol.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Angiotensinogen polymorphisms and acquired atrial fibrillation in Chinese.
Authors : Wang Qun-Shan QS; Li Yi-Gang YG; Chen Xing-Dong XD; Yu Jie-Fei JF; Wang Jun J; Sun Jian J; Lu Shang-Biao SB; Jin Li L; Wang Xiao-Feng XF;
Affiliation : Department of Cardiology, Xinhua Hospital, Shanghai Jiaotong University School of Medicine, Shanghai, China.
Journal : J Electrocardiol   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
[Atrial myocytes KChIP2 mRNA expression in rheumatic heart disease patients with atrial fibrillation]
Authors : Tan Xiao-qiu XQ; Yang Yan Y; Liu Zhi-fei ZF; Bai Zhi-ru ZR; Zhou Wen W; Pei Jie J; Chen Gui-lan GL; Zeng Xiao-rong XR;
Affiliation : Department of Myocardium Electrophysiology, Institute of Cardiovasology, Luzhou Medical College, Luzhou 646000, China.
Journal : Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
[Comparison of amiodarone plus irbesartan regimen versus amiodarone alone on maintaining sinus rhythm in rheumatic heart disease patients with persistent atrial fibrillation post valve replacement and cordioversion]
Authors : Ding Ping P; Li Li L; Zhang Hao H; Chen Liang-jin LJ; Deng Xue-jun XJ; Yuan Yi-qiang YQ;
Affiliation : Department of Cardio-Surgery, Changhai Hospital of the Second Army Medical University, Shanghai 200433, China.
Journal : Zhonghua Xin Xue Guan Bing Za Zhi   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
R25G mutation in exon 1 of LMNA gene is associated with dilated cardiomyopathy and limb-girdle muscular dystrophy 1B.
Authors : Yuan Wo-liang WL; Huang Chun-yan CY; Wang Jing-feng JF; Xie Shuang-lun SL; Nie Ru-qiong RQ; Liu Ying-mei YM; Liu Pin-ming PM; Zhou Shu-xian SX; Chen Su-qin SQ; Huang Wei-jun WJ;
Affiliation : Department of Cardiovascular Medicine, Second Affiliated Hospital of Sun Yat-sen University, Guangzhou, Guangdong, China.
Journal : Chin. Med. J.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
Atrial fibrillation in China: a brief review.
Authors : Ma Chang-sheng CS; Du Xin X; Jiang Chen-xi CX;
Affiliation : Department of Cardiology/Atrial Fibrillation Center, Beijing Anzhen Hospital, Capital Medical University, Beijing, China. chshma@vip.sina.com
Journal : Chin. Med. J.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website N/A
The Novel Electrophysiology of Complex Fractionated Atrial Electrograms: Insight from Noncontact Unipolar Electrograms.
Authors : Lo Li-Wei LW; Higa Satoshi S; Lin Yenn-Jiang YJ; Chang Shih-Lin SL; Tuan Ta-Chuan TC; Hu Yu-Feng YF; Tsai Wen-Chin WC; Tsao Hsuan-Ming HM; Tai Ching-Tai CT; Ishigaki Sugako S; Oyakawa Asuka A; Maeda Minetaka M; Suenari Kazuyoshi K; Chen Shih-Ann SA;
Affiliation : Division of Cardiology, Department of Medicine, Taipei Veterans General Hospital, Taipei, Taiwan.
Journal : N/A   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Plasma YKL-40 is elevated in patients with recurrent atrial fibrillation after catheter ablation.
Authors : Henningsen Kristoffer Mads KM; Nilsson Brian B; Johansen Julia S JS; Chen Xu X; Pehrson Steen S; Svendsen Jesper Hastrup JH;
Affiliation : Department of Cardiology, Cardiac Catheterization Laboratory 2014, The Heart Centre, Rigshospitalet, University of Copenhagen, 2100, Copenhagen Ř, Denmark, Kristofferh@webspeed.dk.
Journal : N/A   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Effect of Mitral Isthmus Block on Development of Atrial Tachycardia Following Ablation for Arial Fibrillation.
Authors : Anousheh Ramtin R; Sawhney Navinder S NS; Panutich Michael M; Tate Charles C; Chen Wei-Chung WC; Feld Gregory K GK;
Affiliation : From the Department of Medicine, Division of Cardiology, Clinical Cardiac Electrophysiology Program, UCSD Medical Center, University of California, San Diego, California.
Journal : Pacing Clin Electrophysiol   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
First-ever ischemic stroke in Taiwanese elderly patients: predicting functional independence after a 6-month follow-up.
Authors : Lee Yu-Shan YS; Chen Der-Yuan DY; Chen Yi-Ming YM; Chuang Ya-Wen YW; Liao Szu-Chia SC; Lin Chu-Sheng CS; Tang Yih-Jing YJ; Tsai Jaw-Ji JJ; Lan Jong-Liang JL; Hsu Hung-Yi HY;
Affiliation : Division of Neurology, Taichung Veterans General Hospital, 160, Sec. 3, Taichung-Kang Rd., Taichung 40705, Taiwan, R.O.C.
Journal : Arch Gerontol Geriatr   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Reduced Ca2+ transport across sarcolemma but enhanced spontaneous activity in cardiomyocytes isolated from left atrium-pulmonary veins tissue of myopathic hamster.
Authors : Loh Yue-Xia YX; Wu Kuo-Ho KH; Chen Yao-Chang YC; Hsu Chih-Hsiung CH; Wei Jeng J; Lin Cheng-I CI;
Affiliation : Institute of Physiology, National Defense Medical Center, Taipei, Taiwan, ROC. ryanoine@yahoo.com.tw
Journal : J. Biomed. Sci.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website
Increased NT-pro-B-type natriuretic peptide independently predicts outcome following catheter ablation of atrial fibrillation.
Authors : Nilsson Brian B; Goetze Jens Peter JP; Chen Xu X; Pehrson Steen S; Svendsen Jesper Hastrup JH;
Affiliation : Department of Cardiology, The Heart Centre, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Copenhagen. brni@dadlnet.dk
Journal : Scand. J. Clin. Lab. Invest.   (2009)
Related Links: Pubmed | Publisher website

Ablation Specialist

Jafib
Powered by - Jafib Team   Privacy Policy | Site Map
hits counter